Đơn hàng xuất khẩu quế sang Hà Lan

 

Yêu cầu chất lượng:

1. Độ ẩm : 13.5% max

2. Tạp chất: 1% max

3. Giá: CIF Rotterdam

4. Số lượng: 2 cont 40 ft