Thay đổi tên công ty trên Alibaba

Xin lưu ý rằng cả tên công ty và địa chỉ đăng ký của bạn đã được xác minh bởi bên thứ ba khi bạn đăng ký / gia hạn với tư cách là thành viên trả phí trên Alibaba.com.

Tên này phù hợp với tên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty bạn đã gửi cho bên thứ ba để xác minh nên không thể tuỳ tiện thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi tên / địa chỉ, bạn cần được xác minh lại với chi phí $ 100 USD. Sau khi xác minh Alibaba sẽ tiến hành phù hợp. Để xử lý thay đổi, bạn có thể viết thư cho premiummember@alibaba-inc.com hoặc liên hệ trực tiếp với đại lý của bạn.

Nếu không cần gấp để thay đổi tên / địa chỉ, bạn có thể đợi đến thời điểm gia hạn thành viên. Để gia hạn, bạn sẽ cần trải qua xác minh lại, trong đó bạn có thể gửi tài liệu phù hợp để thay đổi thông tin mà không phải trả thêm 100 USD.

Trong khi đó, xin lưu ý rằng tên công ty được sử dụng để tham gia Gold Supplier chỉ có thể được thay đổi trong các trường hợp như sau:

  • Thay đổi tên công ty (pháp nhân);
  • Thay đổi loại công ty (ví dụ: từ Công ty không giới hạn sang Công ty TNHH);
  • Công ty sáp nhập và mua lại.

Nếu bạn muốn thay đổi tên công ty trên Alibaba, Alibaba sẽ có nghĩa vụ nếu bạn có thể xác nhận trường hợp của bạn là một trong những điều trên.

Ngoài ra, xin lưu ý rằng khi bạn đăng ký thay đổi tên công ty, nếu số đăng ký giấy phép kinh doanh của bạn đã thay đổi, năm thành viên Gold supplier của bạn sẽ bắt đầu lại từ năm đầu tiên.

Nếu chủ yếu là do công ty của bạn đã chuyển đến một địa điểm mới và bạn cần cập nhật khách hàng của mình, bạn có thể thay đổi Địa chỉ hoạt động của Công ty:

Đổi tên công ty trên gian hàng Alibaba

Đổi tên công ty trên gian hàng Alibaba