Để lấy hóa đơn thanh toán trên gian hàng của mình, bạn cần thực hiện các bước như sau:

Bạn có thể tự lấy hóa đơn thanh toán sau khi trở thành thành viên vàng tại My Alibaba – Trung tâm trợ giúp – Hóa đơn và nhấp vào nút Tải xuống.

Ghi chú: Khi xác minh A & V vượt qua và bạn hoàn thành thanh toán trực tuyến, sau đó bạn có thể tải xuống hóa đơn thanh toán.

Bạn cũng có thể quan tâm:

Có thể thay đổi tên công ty hoặc thông tin khác trên hóa đơn không?

Thông thường, bạn không thể thay đổi tên công ty hoặc thông tin khác trên hóa đơn / biên lai vì thông tin đã được xác minh.

Nhưng nếu bạn có tình huống đặc biệt để thay đổi thông tin trên hóa đơn / biên lai, vui lòng kiểm tra thêm với đại lý Alibaba của bạn về điều này.

Mọi chi tiết xin liên hệ